Nu kan der ansøges om midler fra “Pulje til mere cykeltrafik”. Ansøgningsfrist i 2009 er 17. august kl. 10.

I 2009 er der afsat en pulje på 100 mio. kroner til tilskud, som der nu kan ansøges om. Ansøgere kan opnå enten 30% eller 50% tilskud. Samlet drejer det sig om i alt 1 mia. kroner i perioden 2009-2014. Midlerne vil blive anvendt til dels statsvejsprojekter dels tilskud til projekter i kommuner, organisationer og virksomheder.

Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Læs here her