Velo-City Presentation

On June 24, 2010 I made a short presentation at the Global bicycle conference here in Copenhagen. I spoke about a successful and joint lobby effort undertaken by 6 Danish NGOs in 2008/09.

Please see my hand-out and presentation if you are interested.

My short presentation is now also available on video.

Below you can find some extra reflections from this important event. Sorry they are on Danish only:


Nyt ECF netværk for forskere

Ved fredagens workshop ”Researchers collaborating for the future” mødte jeg for første gang Bernhard. Workshoppen var en interessant præsentation af de mange deltageres forskningsfelter og hvilke fremtidige udfordringer de gerne vil samarbejde med andre om. Og samtidig blev det nye forskernetværk under ECF officielt sat i gang.  Læs mere om netværket på http://ecf.com/3686_1, hvor man kan downloade forskellige dokumenter om det nye netværk. Jeg håber at mindst en fra AAU, SDU og KU Life har lyst til at være med, selvom det koster 80 euro om året for at være med.  De har ansat en ½ tids medarbejder, som skal stimulere samarbejdet i det nye netværk.

CyCity-projektet i Sverige

I min gruppe sad også Pelle Envall (pelle.envall@cycity.se +46 (0) 8 688 60 71) som leder et helt nyt svensk forsknings program, som kalder sig ”Sveriges mest comprehensive research program on cycle planning”. Deres website www.cycity.se er ikke rigtigt i gang endnu, men jeg fornam at det er helt oplagt at der etableres et samarbejde mellem Bikeability og CyCity:-projektet til gensidig inspiration.  Jeg har en lille brochure med en kort præsentation af de 18 svenske forskere.

Co-benefits

Af highlights på mødet vil jeg fremhæve John Whitelegg’s foredrag om Co-benefits of cycling. Han tale om flere for mig nye argumentationer, herunder:

a)      Dem, som køre i bil bør betale den rigtige økologiske pris herunder de mange ’externalities’ (indirekte omkostninger)

b)      Parallelt skal vi arbejde med helt grundlæggende at reduceret behovet for transport

c)       Mennesker som bor på meget trafikerede veje har færre venner end dem som bor på de mindre og de mindst trafikerede veje. Se slide 44.

d)      Space (se slide 24 + 25 i hans præsentation)  Jord er et gavaldig dyrt gode i byerne. Færre biler = mere plads til andre dejlige ting i byen. Ved at sætte værdi på jorden kan man bygge slagkraftige argumenter.

e)      Time and Speed. Han argumenterer for at max hastigheden ibyerne skal ned på 30 km/timern. Beregninger fra USA viser at folk der pendler til arbejde (i snit?) bruger 1600 timer på at køre 7.500 miles på et år. Det svarer til 5 miles/hour. Så kunne de ligeså godt have cyklet !  Slide 34 viser overlevelseschancerne ved sammenstød med en bil. Stærkt argument.

f)       The economy (Jo højere andel af public transport, gang og cykling, jo færre omkostninger har samfundet til transport)

g)      Han henviser til WHO’s vejledning på http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87482/E90948.pdf

Her er en kopi af Johns glimrende præsentation.

Social status of the bicycle

Desuden deltog jeg i kreativ question workshop om ”The social status of the bicycle” som blev ledet brilliant af Lars A Pedersen fra firma Redhair, Denmark. Formålet var at få nye ideer til hvordan cykling kan blive mere attractive and more prestigious.  Fra den brainstorm vil jeg nævne:

a)      Skatte fordele til cyklisterne som fx i Irland, hvor 50% af investeringen i en ny cykel kan trækkes fra i skat. Og vi talte om fradrag pr kørt kilometer på cykel.

b)      Gratis cykler og gratis vedligeholdelse af cykler.

c)       Tekniske standarder for reservedele, så vedligehold bliver billigere

d)      Carbon credit-exchhange programmer for byer eller arbejdspladser

e)      Social biking (blue sky-ideer om at man kan køre hurtigere, hvis man cykler flere sammen. Eller at cykelstierne dynamisk bliver bredere, når mange vælger cyklen).

f)       At tale om cykling som noget næsten spirituelt: Freedom in moving, Peaceful travel, Non violent transport, Power to the people, Indepencence for everyone, Respect for global ressources.

Ny inspiration til cykellege + studietur til UK

På udstillingen fik jeg en god snak med Poul Lowe, som er leder af http://www.cyclinginstructor.com/, som er en organisation/et lille firma i London, som bla. uddanner instruktører, som kan lære andre at cykle. De har en omfattende drift, hvor de selv tager ud og lærer skolebørn at cykle. Han fortalte om tidligere tiders mange sjove cykel lege, hvor også større elever nyder fysisk aktivitet og leg på cykel.  Jeg ved at Odense kommune er interesseret i at få ny inspiration til hbordan man begejstre de lidt større børn til mere leg på cykler. Måske der derfor er basis for en lille studierejse på et par dage til London, hvor vi ser på hvordan de uddanner skolebørn og hvad de kan byde på i forhold til at aktivere de lidt større børn med historiske cykellege. Sig til hvis nogen er interesseret. Poul er helt frisk på at hjælpe os, men jeg tvivler på at det er gratis.

Her er Paul Lowe’s kontaktdata: Paul@cyclinginstructor.com
74 Munster Road
Fulham
London
SW6 4EP  Phone  +44 0845 652 0421 office  Mobil: +44 079 186 722 49

Effektiv tysk kampagne: Brains on: Engines off.

I Tyskland har miljømyndighederne finansieret en kommunikationskampagne, som hedder ”Kopf an: Motor aus. – Für null CO2 auf Kurzstrecken”. Man kan finde flere af deres kampagnematerialer på http://kopf-an.de/.  Kampagnen er evalueret med selvrapportering, hvor ca ¼ af indbyggerne siger, at de har ændret adfærd på grund af kampagnen. Jeg har bedt om en kopi af den tyske rapport, som de allerede har være søde at sende til mig. Den findes vedlagt til inspiration. Kampagne har kørt 2 gange, hvor udvalget byer får mulighed for at deltage. Det er en kommunikationskampagne, som er meget synlig i medierne. Hvis det er rigtigt at man med kommunikation kan ændre folks adfærd radikalt, så er det virkelig interessant, men jeg er nu ret skeptisk, når selvrapporteringen ikke er fulgt op af tællinger. Se abstract på http://www.welcomehome.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fVelo-city_abstracts%2f%23260.pdf
Ovenfor ses en reklame fra den tyske kampagne. Ordspil går på det med at redde isbjerge ved at tage cyklen.

Som led i kampagnen er der lavet en sjov video, som du kan se herunder.

No ridiculous car trips – kampagne i Malmø


http://www.ingalojligabilresor.nu/ kan I læse om en sjov kampagne der handler om at få borgerne til at tage cyklen på de korte ture. Kampagne har elegant involveret befolkningen ved bl.a. at bede dem sende beskrivelser ind af deres mest löjerlige ture, og de bruge studerende til være aktivister i kampagne ugen og de bruger en cyklist højt oppe i luften foran et bill-board som blikfang for kampagnen (se billedet). Kampagnen er bygget op omkring konkurrencen, hvor borgerne kan vinde en ny cykel. Se abstractet her: http://www.welcomehome.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fVelo-city_abstracts%2f%2354.pdf

En introduktions video om kampagnen kan ses her:

Få mere at vide ved at kontakte kampagnens leder Nina Hansson på : nina.hansson@malmo.se. Hun medvirker i filmen ovenfor.

Skattefordele i Irland

Den irske trafikminister Ciarán Cuffe fortalte stolt om alle deres nye politiske initiativer til fremme af cykling. Herunder bl.a. Tax relief scheme for cyclists – offset 50% of the cost of a new bike. As a result, new bike shops have sprung up and a lot more bikes can be seen on city streets. Se http://www.bikescheme.ie/how-claim

Se også. http://www.ciarancuffe.ie/greens-propose-dedicated-fund-cycling-infrastructure

Her slutter denne beretning fra Velo-city konferencen.

The European food industry spend €1-billion to avoid traffic labelling

Download the report hereThe anti-lobbyism organization Corporate Europe Observatory (CEO)  just published a report documenting some of the methods CIAA and their members used to influence members of European Parliament leading up to the voting yesterday. CEO estimates that 1 billion euros was spend on lobbying for GDA. I can assure you that our stopGDA.eu campaign was much much cheaper ;-)

Enjoy reading the report. Their insights are amazing and spot on.

A red light for consumer information
The food industry’s €1-billion campaign to block health warnings on food

The 2010 US dietary guidelines tech report released

On June 15, 2010 the US Agriculture Secretary and Human Services Secretary announced that public comments are now being accepted on the 2010 Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the Dietary Guidelines for Americans. Find the report here.

The actual 2010 Dietary Guidelines will be released at the end of 2010.

Upcomming nutrition discussions are likely to be centret around the following issues and new busswords:

Combining Nutrients, Consuming Foods
Translating and Integrating the Evidence
Energy Balance and Weight Management
Nutrient Adequacy
Fatty Acids and Cholesterol
Protein
Carbohydrates
Sodium, Potassium, and Water
Alcohol
Food Safety and Technology

Indfør et Reklamer–Ja tak skilt i stedet for Reklamer–Nej tak skiltet

Forbrugerombudsmanden er i gang med en evaluering af retningslinjerne for adresseløse forsendelser og modtager i den forbindelse kommentarer frem til 7. maj 2010. Jeg har derfor sendt nedenstående argumenter til Henrik Øe. Hvis du også har en holdning, så send dine kommentarer pr. mail til forbrugerombudsmanden@fs.dk. Du kan læse mere om ideen med et Ja-tak skilt på www.reklamer-jatak.dk og facebook

I denne opgang er der kun 2 som ønsker alle reklamer. Var det ikke mere rationelt med 2 Ja-tak mærker frem for 29 Nej tak-mærker?

 

Kære forbrugerombudsmand Henrik Øe, 

Jeg vil gerne opfordre dig til at vende ordningen med ’Reklamer Nej tak’-skilte om, så det forudsætter et aktivt tilvalg, hvis man ønsker at modtage reklameaviser. 

Med en ’Reklamer Ja tak’-ordning vil Danmark komme på den internationale dagsorden som et visionært land, der reelt gavner miljøet og hjælper detailhandlen ud af en skrue uden ende. 

Jeg har ved flere lejligheder hørt ledere fra detailhandlen sige, at de gerne var foruden tilbudsaviserne. Men som det ser ud nu, tør ingen kæde gå forrest af frygt for at tabe markedsandele. Måske er det bare noget de siger, selvom tilbudsaviserne er en god forretning for kæderne. Kæderne kræver nemlig betaling for eksponering i tilbudsaviserne fra fødevareproducenterne. Men hvorfor ikke tage kæderne på ordet? For hvem betaler i sidste ende? Det gør vi forbrugere. 

  • Jeg vil hellere have billigere varer end at modtage tilbudsaviser
  • Jeg vil gerne spare miljøet for enorme mængder papir og tryksværte.

Og hvorfor skal vi, der ikke ønsker tilbudsaviserne, have bøvlet med at bestille, hente og montere et klistermærke, når du blot ved at ændre ordningens standardindstilling kan gavne miljøet, sænke forbrugerpriserne og bidrage til en mindre ekstrem prisfokusering i Danmark? 

  • Jeg vil hellere have bedre varer end at modtage tilbudsaviser

I Danmark er prisfokuseringen på mad ekstremt stor sammenlignet med situationen i de fleste lande i fx Sydeuropa, hvor man bruger en meget større andel af lønnen på mad. Den særligt bastante danske tilbudsaviskultur bidrager i høj grad til at fastholde fokus på pris frem for kvalitet. 

Prisfokuseringen blokerer ifølge mange fødevareproducenter for kraftigere satsninger på udvikling og salg af mad af højere kvalitet, herunder også sundere mad og drikkevarer. Derfor har din revision af retningslinjerne for adresseløse forsendelser i realiteten også stor betydning for folkesundheden. 

Jeg håber derfor meget, at du vil sikre, at det fremover kun bliver lovligt at omdele reklamer hvis modtageren selv på forhånd har anmodet om det, præcis som det gælder for emails. En JA tak-ordning er baseret på forbrugernes frie valg, den hindrer ikke at forbrugere, som ønsker reklamer stadig kan få dem, den er nok mere spiselig for detailhandlen end fx afgifter eller andre begrænsninger, og ordning vil ikke øge udgifterne for staten. 

Med venlig hilsen 

Morten Strunge Meyer
mm@morten.me

Special Exhibition on Bike Culture in Copenhagen

To celebrate the Climate Change Conference in Copenhagen the City Museum of Copenhagen opened a special exhibition on bicycles seen from all possible angles. The exhibition will be on display from November 21’th 2009 until June 27’th 2010.

Enterance is only 20 DKK for adults. Kids get in for free.

Read more (in Danish).

Copenhagen – city of cyclists

The Municipality of Copenhagen made two brilliant publications about their efforts to promote and facilitate the use of bikes in 2009. They have very concrete and masuarable goals and aims. Way to go!

One publication is the Bicycle Account 2008 and the other is Copenhagen – city of cyclists which was published in May 2009.

Their English website can be found here: www.kk.dk/cityofcyclists.

You may also like watch some of Mikael Colville-Andersen’s videos on cycling in Copenhagen at vimeo.

I particularly like this one:

Visual Copenhagen Bicycle Culture

A group of students at Department of arts and cultural studies at University of Copenhagen recently published a printed magazine on cultural aspects of biking in Copenhagen. The entire project was organized in close collaboration with the Municipality of Copenhagen.

The magazine can be downloaded from here.

One of the students, Michael Høstved also did his master thesis on biking. His theses is entitled ‘Cycling as urban presence – an analysis of everyday cycling in Copenhagen”.

Michaels slides and his thesis are available online.

All documents are in Danish except Michael’s summary in English.

Wholegrain and cabbage probably protect against colorectal cancer

A study by the Cancer Society show that women with high concentrations of enterolacton in their blood have about 40 percent lower risk of getting colon cancer.

Enterolacton is a plant estrogen, which is formed in the intestine. Oat, rye bread, cabbage, nuts, seeds (eg. Linseed), and leafy vegetables are good sources of enterolacton.

It seems that enterolacton have an effect on colon cancer. For each doubling of the concentration of enterolacton women decreased risk of getting colon cancer by 24 percent and by 42 percent if you have not taken antibiotics within the past year, says Nina Føns Johnsen, who is a researcher at the Cancer Society and has recently defended her phd-dissertation on enterolacton and bowel cancer.

PubMed
Newsstory on cancer.dk in Danish (English google translation)

Red and processed meats linked to prostate cancer

Men who eat a lot of red meat and processed meats may have a higher risk of developing prostate cancer than those who limit such foods, a large study of U.S. men suggests.

Researchers at the National Cancer Institute found that among more than 175,000 men they followed for nine years, those who ate the most red and processed meats had heightened risks of developing any stage of prostate cancer, or advanced cancer in particular.

Read more.

Validity and reliability testing of questionnaire assessing consumers’ use, understanding and perception of food labels

A new questionnaire for assessing consumers’ use, understanding and perception of food labels is proposed in European Journal of Clinical Nutrition. It clearly illustrates the complexity of food labelling.

Read more.