On June 24, 2010 I made a short presentation at the Global bicycle conference here in Copenhagen. I spoke about a successful and joint lobby effort undertaken by 6 Danish NGOs in 2008/09.

Please see my hand-out and presentation if you are interested.

My short presentation is now also available on video.

Below you can find some extra reflections from this important event. Sorry they are on Danish only:


Nyt ECF netværk for forskere

Ved fredagens workshop ”Researchers collaborating for the future” mødte jeg for første gang Bernhard. Workshoppen var en interessant præsentation af de mange deltageres forskningsfelter og hvilke fremtidige udfordringer de gerne vil samarbejde med andre om. Og samtidig blev det nye forskernetværk under ECF officielt sat i gang.  Læs mere om netværket på http://ecf.com/3686_1, hvor man kan downloade forskellige dokumenter om det nye netværk. Jeg håber at mindst en fra AAU, SDU og KU Life har lyst til at være med, selvom det koster 80 euro om året for at være med.  De har ansat en ½ tids medarbejder, som skal stimulere samarbejdet i det nye netværk.

CyCity-projektet i Sverige

I min gruppe sad også Pelle Envall (pelle.envall@cycity.se +46 (0) 8 688 60 71) som leder et helt nyt svensk forsknings program, som kalder sig ”Sveriges mest comprehensive research program on cycle planning”. Deres website www.cycity.se er ikke rigtigt i gang endnu, men jeg fornam at det er helt oplagt at der etableres et samarbejde mellem Bikeability og CyCity:-projektet til gensidig inspiration.  Jeg har en lille brochure med en kort præsentation af de 18 svenske forskere.

Co-benefits

Af highlights på mødet vil jeg fremhæve John Whitelegg’s foredrag om Co-benefits of cycling. Han tale om flere for mig nye argumentationer, herunder:

a)      Dem, som køre i bil bør betale den rigtige økologiske pris herunder de mange ’externalities’ (indirekte omkostninger)

b)      Parallelt skal vi arbejde med helt grundlæggende at reduceret behovet for transport

c)       Mennesker som bor på meget trafikerede veje har færre venner end dem som bor på de mindre og de mindst trafikerede veje. Se slide 44.

d)      Space (se slide 24 + 25 i hans præsentation)  Jord er et gavaldig dyrt gode i byerne. Færre biler = mere plads til andre dejlige ting i byen. Ved at sætte værdi på jorden kan man bygge slagkraftige argumenter.

e)      Time and Speed. Han argumenterer for at max hastigheden ibyerne skal ned på 30 km/timern. Beregninger fra USA viser at folk der pendler til arbejde (i snit?) bruger 1600 timer på at køre 7.500 miles på et år. Det svarer til 5 miles/hour. Så kunne de ligeså godt have cyklet !  Slide 34 viser overlevelseschancerne ved sammenstød med en bil. Stærkt argument.

f)       The economy (Jo højere andel af public transport, gang og cykling, jo færre omkostninger har samfundet til transport)

g)      Han henviser til WHO’s vejledning på http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87482/E90948.pdf

Her er en kopi af Johns glimrende præsentation.

Social status of the bicycle

Desuden deltog jeg i kreativ question workshop om ”The social status of the bicycle” som blev ledet brilliant af Lars A Pedersen fra firma Redhair, Denmark. Formålet var at få nye ideer til hvordan cykling kan blive mere attractive and more prestigious.  Fra den brainstorm vil jeg nævne:

a)      Skatte fordele til cyklisterne som fx i Irland, hvor 50% af investeringen i en ny cykel kan trækkes fra i skat. Og vi talte om fradrag pr kørt kilometer på cykel.

b)      Gratis cykler og gratis vedligeholdelse af cykler.

c)       Tekniske standarder for reservedele, så vedligehold bliver billigere

d)      Carbon credit-exchhange programmer for byer eller arbejdspladser

e)      Social biking (blue sky-ideer om at man kan køre hurtigere, hvis man cykler flere sammen. Eller at cykelstierne dynamisk bliver bredere, når mange vælger cyklen).

f)       At tale om cykling som noget næsten spirituelt: Freedom in moving, Peaceful travel, Non violent transport, Power to the people, Indepencence for everyone, Respect for global ressources.

Ny inspiration til cykellege + studietur til UK

På udstillingen fik jeg en god snak med Poul Lowe, som er leder af http://www.cyclinginstructor.com/, som er en organisation/et lille firma i London, som bla. uddanner instruktører, som kan lære andre at cykle. De har en omfattende drift, hvor de selv tager ud og lærer skolebørn at cykle. Han fortalte om tidligere tiders mange sjove cykel lege, hvor også større elever nyder fysisk aktivitet og leg på cykel.  Jeg ved at Odense kommune er interesseret i at få ny inspiration til hbordan man begejstre de lidt større børn til mere leg på cykler. Måske der derfor er basis for en lille studierejse på et par dage til London, hvor vi ser på hvordan de uddanner skolebørn og hvad de kan byde på i forhold til at aktivere de lidt større børn med historiske cykellege. Sig til hvis nogen er interesseret. Poul er helt frisk på at hjælpe os, men jeg tvivler på at det er gratis.

Her er Paul Lowe’s kontaktdata: Paul@cyclinginstructor.com
74 Munster Road
Fulham
London
SW6 4EP  Phone  +44 0845 652 0421 office  Mobil: +44 079 186 722 49

Effektiv tysk kampagne: Brains on: Engines off.

I Tyskland har miljømyndighederne finansieret en kommunikationskampagne, som hedder ”Kopf an: Motor aus. – Für null CO2 auf Kurzstrecken”. Man kan finde flere af deres kampagnematerialer på http://kopf-an.de/.  Kampagnen er evalueret med selvrapportering, hvor ca ¼ af indbyggerne siger, at de har ændret adfærd på grund af kampagnen. Jeg har bedt om en kopi af den tyske rapport, som de allerede har være søde at sende til mig. Den findes vedlagt til inspiration. Kampagne har kørt 2 gange, hvor udvalget byer får mulighed for at deltage. Det er en kommunikationskampagne, som er meget synlig i medierne. Hvis det er rigtigt at man med kommunikation kan ændre folks adfærd radikalt, så er det virkelig interessant, men jeg er nu ret skeptisk, når selvrapporteringen ikke er fulgt op af tællinger. Se abstract på http://www.welcomehome.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fVelo-city_abstracts%2f%23260.pdf
Ovenfor ses en reklame fra den tyske kampagne. Ordspil går på det med at redde isbjerge ved at tage cyklen.

Som led i kampagnen er der lavet en sjov video, som du kan se herunder.

No ridiculous car trips – kampagne i Malmø


http://www.ingalojligabilresor.nu/ kan I læse om en sjov kampagne der handler om at få borgerne til at tage cyklen på de korte ture. Kampagne har elegant involveret befolkningen ved bl.a. at bede dem sende beskrivelser ind af deres mest löjerlige ture, og de bruge studerende til være aktivister i kampagne ugen og de bruger en cyklist højt oppe i luften foran et bill-board som blikfang for kampagnen (se billedet). Kampagnen er bygget op omkring konkurrencen, hvor borgerne kan vinde en ny cykel. Se abstractet her: http://www.welcomehome.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fVelo-city_abstracts%2f%2354.pdf

En introduktions video om kampagnen kan ses her:

Få mere at vide ved at kontakte kampagnens leder Nina Hansson på : nina.hansson@malmo.se. Hun medvirker i filmen ovenfor.

Skattefordele i Irland

Den irske trafikminister Ciarán Cuffe fortalte stolt om alle deres nye politiske initiativer til fremme af cykling. Herunder bl.a. Tax relief scheme for cyclists – offset 50% of the cost of a new bike. As a result, new bike shops have sprung up and a lot more bikes can be seen on city streets. Se http://www.bikescheme.ie/how-claim

Se også. http://www.ciarancuffe.ie/greens-propose-dedicated-fund-cycling-infrastructure

Her slutter denne beretning fra Velo-city konferencen.