Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en rapport om sundhedsfremmeaktiviteters betydning for arbejdsmiljøet og sundheden.

Rapporten viser, at medarbejderne er positive overfor sundhedsfremme og at de ikke føler sig pressede til at deltage i sundhedsfremmeaktiviteter. Rapporten viser også, at medarbejdere oftere deltager i sundhedsfremmeaktiviteter, når ledelsen støtter sundhedsfremmeaktiviteter med holdninger og adfærd.
Read more