DI Fødevarer har hos Zapera fået lavet en undersøgelse af danskernes meninger og forståelse af GDA-mærket. Du kan finde undersøgelsen her. stopGDA.eu kampagnen har hos Aion Aps Strategi og Analysevirksomhed fået lavet denne vurdering af DI Fødevarers undersøgelse.

Døm selv

Jeg har her fundet 2 konkrete eksempler på, hvordan der i DI Fødevarer’s undersøgelse formuleres spørgsmål, hvorfra svarene bruges som dokumentation for forbrugernes “reelle forståelse” af GDA. Det sker på en måde som, jeg mener, er vildledende. Hvad synes du?

1. spørgsmålseksempel
Hvis GDA (vejledende dagligt indtag) for fedt er 70 gram, hvad mener du så, det betyder?

Svarmuligheder:
a) Spis mindst 70 g fedt/dag
b) Spis præcis 70 g fedt/dag
c) Spis ikke mere end 70 g fedt/dag

Se den fulde ordlyd af spørgsmålet og svarmulighederne på grafen fra DI Fødevarer Powerpoint rapport.

Svarfordelingen blev: a) 6%; b) 8% og c) 86%.

Min reflektion:
Hvis blot forbrugerne ved, at fedt er noget man bør undgå, så svarer man rigtigt! – Og hvem ved ikke det? Derfor siger dette spørgsmål ikke noget om forbrugernes reelle forståelse af GDA-mærket. Desuden synes svaret at være givet på forhånd i parentesen i spørgsmålet.

2. spørgsmålseksempel
Hvilke af følgende forklaringer beskriver bedst, hvad GDA (vejledende dagligt indtag) betyder?

Svarmuligheder:
a) Vejledning i mængde af kalorier, fedt, mættet fedt, sukker og salt
b) Præcis mængde af kalorier, fedt, mættet fedt, sukker og salt
c) Vejledning i minimumsmængde af kalorier, fedt, mættet fedt, sukker og salt
d) Antal forskellige madvarer

Se den fulde ordlyd af spørgsmålet og svarmulighederne på grafen i DI Fødevarer’s powerpoint rapport.

Svarfordelingen blev: a)73%; b) 14%; c) 9% og d) 5%.

Min refleksion:
Hvis blot forbrugerne ved, at kalorier, fedt, mættet fedt, sukker eller salt er noget man bør undgå, så svarer man rigtigt! Hvor mange forbrugere ved med ikke det? Derfor siger svarene på dette spørgsmål ikke noget om forbrugernes reelle forståelse af GDA-mærket.
Desuden er spørgsmålet ledende, idet GDA forklares allerede i parentesen i spørgsmålet.

Sådan bruges tallene
DI Fødevarer skrev på deres hjemmeside, at ‘en ny undersøgelse viser, at danske forbrugere faktisk kender mærket godt og kan forstå at bruge det.’ (siden er nu slettet). Og der uddybes i DI Fødevarer’s faktaark om undersøgelsen under overskriften Reel forståelse af GDA:

Hele 73 % af de danske forbrugere angiver korrekt, at GDA er
”en vejledning i mængden af energi og maksimal mængde af
forskellige næringsstoffer en person bør spise pr. dag”.

Videre angiver 86 % af de danske forbrugere korrekt, at ”en
gennemsnitlig voksen person ikke må spise mere end 70 gram
fedt om dagen” Dette ligger på et højt niveau.


Find DI Fødevarer’s samlede powerpoint rapport her.